Softway Commercial Co.,Ltd.

Product line Chest Freezer , Counter Beverage Cooler and more..

Social Links

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์ เชียล จำกัด & บริษัทในเครือ ซอฟท์เวย์ กรุ๊ป

     บริษัทซอฟท์เวย์ คอมเมอร์ เชียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554, พร้อมทั้งบริษัทฯ ในเครือ บริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจ โดยรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ ชั้นนำในประเทศไทย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สำหรับเครือข่ายการให้บริการหลังการขายของ ทางบริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์ เชียล จำกัด และทีมงานของบริษัทฯ พร้อมให้การดูแล รักษา และให้คำปรึกษาตลอดจนฝึกอบรม ด้วยทีมงานช่างเทคนิคและวิศวกรผู้ชำนาญการ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศด้วย พร้อมด้วยรถช่าง และทีมงานที่พร้อมจะเข้าทำงานภายในเวลาที่กำหนด รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า 
     ด้วยระบบการจัดการอะไหล่สินค้าคงคลัง บริษัทฯ ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์ เชียล จำกัด มีความพร้อมที่จะเข้าแก้ไข ปรับปรุงปรับสภาพการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำงานของผลิตภัณฑ์ และสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     ด้วยปรัซญาการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ระหว่าง ลูกค้า พนักงาน และ บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด. ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ที่จะทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดยเรามีพันธะสัญญาดังต่อไปนี้ :

  • เราจะมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และ การบริการที่มีมาตรฐาน
  • เราจะทำงานด้วยความโปร่งใส และ ซื่อตรง ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น  และหน่วยงานทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เราจะสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยหลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เราจะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลของเรา ทั้งด้าน ความรู้ จรรยาบรรณการทำงาน และ ความเป็นผู้นำ เพื่อที่จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ท้ายที่สุด ดั่งเช่นคำขวํญของเรา เราจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อนำ “การบริการด้วยใจ” “คุณภาพสินค้าเยี่ยม” และ “พันธมิตรที่ยั่งยืน” ให้แก่ลูกค้า และ คู่ค้าของเรา  

SWC’s ในเครือบริษัท

ichi cool

แนะนำสินค้า

SWCG-508 L

SWCG-378 L

SWCG-338 L